Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När ni är klar med er inventering är det viktigt att göra vissa kontroller för att undvika att det blir fel. 

Instruktioner 

1. Har ni räknat alla artiklar?

Om ni har Ej godkända inventeringsförslag är Utför (1) aktiv. Om dessa artiklar inte finns på lagret kan man utföra och nolla dessa. Normalt är funktionen utgråad när man är klar med sin inventering vilket innebär att alla inventeringsförslag är godkända. Gå tillbaka till registrering, hämta upp och godkänn förslaget om detta har missats. 

För att vara säker på att ni har räknat alla artiklar som systemet har lager på, Utför (2). Systemet går igenom lagret och hämtar artiklar som har ett lager (positivt/negativt) som inte finns med i de registrerade inventeringsförslagen. Det kan vara artiklar som ni har glömt att räkna men även artiklar som har ett lager i systemet men inte finns på lagret. 

Ni har möjlighet att ange vilken tidpunkt (lagerdatum) som ska gälla på listorna. Efter att ni har utfört detta är viktigt att analysera de listor som systemet har skapat. Gå tillbaka till Registrera och hämta upp dessa godkända förslag och gör eventuella korrigeringar på artiklar eller lagerdatum.


2. Kontrollera utfallet i Avance rapporter innan ni genomför inventeringen  

Differenslistan visar din beräkning mot aktuellt lager. Här kan ni upptäcka om man har registrerat fel antal eller om in-/medelpriset inte stämmer och då korrigera felet innan man avslutar inventeringen. 

Rapporten Godkända förslag beräknar värdet av de artiklar ni har registrerat. Beräkningen görs på aktuellt medelpris. 
I Godkända förslag visas lagerdatum, dvs tidpunkten för när artiklarnas antal räknades. Om tidpunkten inte stämmer med när ni räknade artiklarna, ta upp aktuellt förslag i registreringen och ändra till korrekt lagerdatum. 3. Avsluta med eller utan inventeringsdag

Om ni vill att systemet ska beräkna ett lagervärde på ett specifikt datum för alla artiklar kan ni ange en inventeringsdag. Inventeringsdagen måste vara minst 1 dag bakåt i tiden. 

Inventeringsdag kan anges om man jobbar aktivt med lagerhållning, dvs gör inleveranser, säljer på rätt artikelnummer osv. Artiklars lagerrörelser loggas i lagerhistoriken och är inventeringens beräkningssiffror/-tidpunkter när inventeringen genomförs. 
Ingen Inventeringsdag – Lagervärdet beräknas och delsummeras på angivet lagerdatum på inventeringsförslagen. 

Med inventeringsdag – Lagervärdet beräknas på angiven inventeringsdag, tar hänsyn till det som hänt på lagret mellan registrerat lagerdatum och angiven inventeringsdag kl 23:59. Inventeringsdag måste vara minst en dag bakåt i tiden, Detta påverkar endast rapport Inventerat Lagervärde. Lagret uppdateras alltid efter inventerat antal på angivet lagerdatum minus lagerrörelser efteråt 

Genomför inventeringen nästkommande morgon då nattliga backuper oftast tas och avsätt tid för att gå igenom resultatet av din inventering. 

När du har genomfört inventeringen uppdateras lagret och du får ett löpnummer för ditt inventerade lagervärde. 

4. Se resultatet av din genomförda inventering 

Skriv ut ditt inventerade lagervärde på medel eller inpris. Inventerad differens är värdet på den lagerjustering som skett på din inventering. Gör urval på det löpnummer. Systemet skapar en bokföringsorder på differensen OM man har inställt lager- och varukostnad på artiklarna 

                    


Avance tillhandahåller hjälptexter på inventeringens olika funktioner. Hjälptexterna får du upp genom att trycka F1 på ditt tangentbord

Relaterade artiklar