Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att exportera artikelregistret till handdatorn gör du följande:

  1. Sätt handdatorn i dockan och öppna Avance Fakturering
  2. Välj Program -> Handdator  3. Bocka i fältet Artikelinformation och ev. andra val ni önskar
  4. Skriv in ett datum i fältet Lagerrörelse efter för att sortera bort artiklar som finns i artikelregistret men aldrig hanterats. Vi rekommenderar att man tar 10 år bakåt i tiden för att säkerställa att man inte missar någon artikel.
    Lämnas fältet blankt är det stor risk att alla artiklar inte kommer med då handdatorn maximalt kan hålla 100 000 artiklar.

  5. När du valt vad som ska exporteras till handdatorn klickar du på Export
    Ni kommer då se i vänstra hörnet att systemet exporterar artiklarna till handdatorn.