Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här nedan är en manual för Zebra TC21 handdatorn.


1 Comment

  1. Noterade att innehållsförteckningen blir fel när man förhandsgranskar den via confluence. För att lösa detta så kan man ladda ner word-dokumentet och öppna det lokalt så stämmer det korrekt.