Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ISO20022 är det filformat som nu gäller för alla utlandsbetalningar. Om betalningen är inom Europa och i valutan EUR kan det istället vara en SEPA betalning som har samma format som en ISO20022 betalning men det är lägre avgifter hos banken.

Fil skapas i utbetalningsbilden i Avance leverantör.

Instruktioner 

Hur man sätter upp detta beror på bank. Standard är idag testade på SE-banken och Nordea. Swedbank har ett annat format och måste väljas ur listan.

 1. ISO ID måste anges i basinformationen. Detta får du från din bank och är din identifiering mot banken. Kan kallas lite olika beroende på bank.
 2. Bank måste väljas om man har Swedbank.
 3. Eget IBAN/BBAN måste läggas upp. Man kan ange detta på fliken faktura men kan också anges under ISO20022. Möjligheten finns att lägga upp flera konton för att få möjlighet att välja debiteringskonto vid utbetalning. I dagsläget ska man ange ett BBAN för Swedbank medan övriga vill ha ett IBAN.
 4. På de leverantörer som ska betalas genom ISO20022 måste man ange ISO20022 eller iSO20022/SEPA som betalningstyp. Även om man väljer SEPA kommer detta enbart att användas om det är valuta EUR på betalning.
  För SEPA betalning krävs att IBAN också är ifyllt. På ISO2002 betalning kan man fylla i BANK, Adress, BIC och IBAN.
  Har man markerat avgifter kommer "ChargeBearer" bli CRED i annat fall SHAR.
  Alla betalningar får servicelevel NURG
 5. Har man kreditfakturor krävs det att det finns debetfakturor till minst samma belopp som kredit, annars kommer kreditfakturan inte att skickas.


SEPA betalningar och vanliga ISO20022 betalningar kan blandas i samma fil så länge det ska tas från samma konto på banken. Debiteringskonto väljs innan filen skapas.