Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stöd för inrikesbetalningar i filformatet ISO20022 finns i Avance version 8.6.61.

För att kunna skapa ISO20022-betalningar behöver företagets BIC och IBAN-konto anges i Basinformation under fliken Faktura i Avance Leverantör. Om leverantörens fakturor tidigare har betalats via betalningsfil behöver inga ändringar göras på leverantören.

Funktionalitet är validerad med Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Nordea. Det finns för närvarande inte stöd för Swedbank.

Instruktioner 

Inställningar i Basinformationen

I fliken Faktura anges företagets egna uppgifter för IBAN och BIC för huvudkontot. Fältet Avi Namn i samma flik måste vara ifyllt för att kunna skapa betalningsfil.

Om företaget har flera IBAN konton anges det i tabellen för övriga IBAN konton i fliken Ekonomi. Vid betalning väljer man vilket konto som ska användas. Företagets IBAN-konto anges i fältet IBAN. BIC anges i fältet BIC. Om kontots valuta är systemets standardvaluta lämnas fältet tomt. Fältet Konto avser vilket konto som betalningen ska bokföras på.

Om banken tillhandahåller ett ID-nummer för tjänsten anges det i fältet ISO20022 ID. Kontrollera med er bank om tjänsten kräver ID-nummer. SEB kallar ID-numret för SEB ID och Swedbank kallar det för avtalsnummer.

Val av bank för ISO20022 avser endast utlandsbetalningar.

Inställningar på leverantören

Om leverantörens fakturor tidigare har betalats via betalningsfil behöver inga ändringar göras på leverantören.

I fliken Utbetalning anges betalningstyp Normal, Plusgiro eller Bankgiro. Ange leverantörens bankgiro- och/eller plusgironummer i respektive fält.

Om leverantören har betalningstyp Normal samt både plusgiro- och bankgironummer kommer leverantörens plusgiro att prioriteras om det egna företagets bank är Nordea. För övriga banker kommer leverantörens bankgiro att prioriteras.

För ISO20022 inrikes behöver inte BIC och IBAN anges på leverantören.

Utbetalning

Vid utbetalning väljer man betalningssätt ”Inrikes ISO20022”. Det går att välja vilket IBAN-konto som ska användas. Det konto som är angivet i Basinformationen under fliken Faktura hämtas automatiskt. Om man har lagt upp ytterligare IBAN konton i Basinformationen kan man välja något av dessa konton.

Gå upp i menyn på Betalning och välj Fil för att skapa filen. Den fil som skapas laddas sedan upp på bankens webbsida.

Betalning av kreditfakturor

Det måste finnas en eller flera debetfakturor som överstiger kreditfakturan till samma leverantör vid samma betalningstillfälle. Om det är flera debetfakturor måste dessa ha samma betalningsdag. Om det saknas en debetfaktura eller om beloppet är för lågt tas inte kreditfakturan med även om den är vald.

Belopp på 0 kr, d.v.s. samma belopp på debet- och kreditfakturan, är inte tillåtet av banken. Vid val av debet- och kreditfaktura som går jämnt ut kommer filen inte ta med kreditfakturan även om den är vald.

Återredovisning

Det finns möjlighet att återredovisa betalda fakturor via fil i formatet ISO20022 (camt.054).

Öppna avbokningsbilden och välj fliken Återredovisning fil.

Klicka på ikonen på raden Filnamn och leta fram filen som ska läsas in. Välj ”ISO20022” i fältet Format.

Klicka på knappen "Hämta fil" för att läsa in filen. Alla leverantörsfakturor i filen visas i listan. Välj Arkiv, Spara för att utföra avbokningen.För att kunna skapa ISO20022-betalningar behöver företagets BIC och IBAN-konto anges i Basinformation under fliken Faktura i Avance Leverantör. 

Relaterade artiklar