Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Step-by-step guide

  1. Sätt ett lokalt  IP i terminalen – Sätt in samma IP i ButikPE och Excellence
    1. ButikPE se bild nedan vart.
    2. Excellence Retail
  2. Gör steg 1-3 i  YOMANI.PDF
  3. Gå in i program mappen där ButikPe alt ER är installerad och leta reda på en fil som heter BPTI.cfg dubbel klicka på den och sätt log fil mapp till C:\BPTI-Logs
  4. Starta  Excellence Retail och terminal
  5. Gör test av anslutning till bank från kassan. (Kontrollerar att kassan har kontakt med betalterminalen & att betalterminalen har kontakt mot bank)
  6. Gör ett testköp


OBS! man kör ButikPE så måste man in i filen butikpemenu.ini och sätta in följande. DETTA Gäller INTE ER-Kassan

Inställningar:

Inställningar i ButikPEmenu.ini

I filen ButikPEmenu.ini programmerar man menyknappar för dagsavslut, utskrift av

babs rapporter och babs test anslutning.

Öppna filen ButikPEmenu.ini som finns i programbiblioteket för ButikPE, t.ex

C:\Program\FDT\ButikPE.

Förslagsvis görs inställningarna under rubrik [01111]. Under rubriken [01111] anges

nedanstående inställningar för knapp4, knapp5 och knapp6:

ex.

[01111]

knapp4=babs dagsavslut|0|75

knapp5=babs rapporter|0|77

knapp6=babs test anslutning|0|78


Instruktioner för hur terminalen skall kopplas finns här