Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Man kan skriva ut en retroaktiv kundreskontra för ett visst datum bakåt i tiden genom att gå in i Avance Fakturering - Rapport - fliken Kundres. Ändra till önskat programdatum genom att klicka på datumet på menyraden. Välj önskat datum ur almanackan. Markera Retroaktiv, kundreskontran som presenteras är de fakturor som var fakturerade på valt programdatum och före det datumet som valdes, men inte var betalda. De kundfordringar som fanns på angivet programdatum. Listan sorteras på förfallodatum.

 

 

Om man vill att listan ska sorteras per kund och summera de fordringar som fanns på kunden på angivet programdatum, gör nedanstående urval.

Se urval på Villkor 1.

 

Om man vill att kundfordringarna ska presenteras på en specifik kund på de fordringar kunden hade på angivet programdatum, gör nedanstående urval.

Se urval på Villkor 1.

 Relaterade artiklar