Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vid samlings­fakturering samlas en kunds alla ordrar som är klara att faktureras och skrivs ut på en och samma fakturautskrift.

För att skapa en samlingsfaktura på en kund måste man ställa in detta på kundkortet (Avance Fakturering - Program - Kund), se nedan: 


Samlingsfakturor skrivs ut från Rapportbilden (Avance Fakturering - Program - Rapport - flik Faktura). 


Om man vill skriva ut en separat faktura på en specifik order/följesedel till en kund som är markerad Samlingsfaktura kan man göra detta i Orderbilden (Avance Fakturering - Program - Faktura - Sök upp den specifika ordern). 

Relaterade artiklar