Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På moderna skrivare finns det ofta ett energispararalternativ. Detta kan konfigureras i skrivarens webgränssnitt.

Instruktioner 

Öppna skrivarens webgränssnitt genom att skriva in skrivarens IP (oftast 10.X.Y.220 och uppåt)

  1. Om du har en HP Color LaserJet M452dn möts du av följande sida
  2. Välj fliken System
  3. Välj Energiinställningar på vänstra sidan
  4. Välj passande inställnignar för "Viloläge/auto. av efter inaktivitet" och "Stäng av efter inaktivitet"
  5. Klicka på Använd

Relaterade artiklar