Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Avance finns en mängd olika snabbkommandon. Funktioner kan även väljas i programmets verktygsfält från det formulär du befinner dig i. 

Formulär

Kommando

Funktion Fakturering

Funktion Leverantör

Funktion Bokföring

Shift + F2
Basinformation
Basinformation
Basinformation
Shift + F3  
Rabattmatris
Leverantör
Kontoplan
Shift + F4        
Kunder
Inköp
Kostandsställe
Shift + F5  
Artiklar
Leverantörsreskontra
Kostnadsbärar
Shift + F6 
Lagerändring
Attestering
Ingående balans
Shift + F7
Orderbild
Utbetalning
Verifikat
Shift + F8
Kundreskontra
Avbokning
Budget
Shift + F9
Rapporter
Rapporter 
Rapporter

Ny / Töm / Spara / Utskrift / Granska

Ctrl + N
Öppnar nytt fönster
Ctrl + S
Sparar
Shift + F11
Tömmer bild utan att spar
Ctrl + P  
Skriv ut
Ctrl + G 
Förhandsgranska


Sök 

F8
Öppnar sökning 
Esc
Stänger sök
F5
Hämtar föregående eller första om bilden är tom
F6
Hämtar nästa eller sista om bilden är tom
F11 
Öppnar artikelinformation från Orderbild 
F12
Öppnar kundinformation från Orderbild
F11
Öppnar kontosaldo från Verifikat  

Bläddra mellan program och fönster

Alt + Tab   
Bläddrar mellan öppna program i Windows 
Shift + Alt + Tab
Bläddrar mellan öppna program i omvänd ordning
Ctrl + Tab
Bläddrar mellan öppna bilder i aktivt program
Ctrl + F6
Samma som ctrl + Tab

Redigering


Ctrl + K
Återta skickad filbetalning från leverantörsreskontra/löpnummer
Ctrl + Z
Ångra automatkontering från verifikat
Ctrl + I  
Infoga rad i formulär för order/inköp/
Ctrl + B
Ta bort rad i formulär för order/inköp
F4
Zooma textarea Notat/Övrigt/
Ctrl + D
Orderbild Artikelrad
Ctrl + T  
Orderbild Textrad
Ctrl + R
Ordeldbild Rabattrad
Ctrl + L  
Orderbild Leverera alla rader 
F2
Datum/Belopp Töm fält
F3
Datumfält Aktuellt datum
F4
Datumfält Öppna Kalender
+
Datumfält Öka datum en dag 
-
Datumfält Minska datum en dag
Ctrl + Enter 
Flerradiga fält Infoga ny rad
Ctrl + X
Klipp ut
Ctrl + C
Kopiera
Ctrl +V
Klistra in

Menyrad

Alt +
Understruken bokstav

Hämta

Ctrl + J
Verifikat Hämta bokföringsorder

Funktionstangenter

F1
Hjälptexter
F3
Datum
F10
Till meny

Starta Avsluta program 

Alt + P – L 
Öppnar leverantör från fakturering
Alt + P – F
Öppnar fakturering från leverantör
Alt F4
Avslutar aktivt fält
Ctrl + F4 
Stänger aktuell bild


Relaterade artiklar