Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Problem

Om handdatorn har låst sig eller har slutat scanna streckkoder så kan man prova att göra en warm reboot. 

Lösning

Warm reboot utförs på handdatorn genom att hålla in ESC och av/på-knappen samtidigt. Handdatorn startar då om, därefter måste man docka handdatorn för att logga in igen.


Mer information om handdator finns att läsa i Avance hjälptexter, tryck F1 i programmet

Relaterade artiklar