Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anmälan till Skatteverket

Information om anmälan/avanmälan av kassaregister p.g.a. ny modellbeteckning på Excellence Retail

Anmälan av kassaregister

...

Vid anmälan av den nya kassaregistermodellen ”FDT Excellence Retail SE” med versionsnummer 1.0.X.X ska ni bl.a. ange identifikationsnumret på kontrollenheten som kassaregistret ska kopplas mot.

Information om identifikationsnumret finns på bekräftelsen som ni fick från Skatteverket när ni anmälde kontrollenheten, samt på kvittensen som skapades när anmälan för kontrollenheten gjordes.
Identifikationsnumret finns även på skylten som ska fästas på varje anmäld enhet. Om ni inte hittar identifikationsnumret kan ni kontakta Skatteverket på tel: 0771-567 567. 

...