Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Felet kan innebära att man inte får med PLU korrekt vid scanning till fjärrskrivbord. Om PLU ska vara 012345 kan det tex bli 12345, %012345%, E012345 etc. Scanning fungerar som vanligt lokalt.

Lösning på detta är att ändra inställning för tangentbordsinmatning. Högerklicka på rdp-ikonen och välj Redigera>>Lokala resurser>>På datornresurser Under Tangentbord ändra till På datorn.