Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det går inte att enbart ta bort raden med förskott från en order utan man måste radera hela ordern. 

Radera Ta bort alla rader på ordern. En dialogruta kommer fram enligt bild nedan. Välj FORTSÄTT.

...

Utför betalningen med önskat betalsätt. Ordern är sedan bort borta och kunden har fått tillbaka sina pengar. Om kund fortfarande vill ha artiklarna behöver man göra en ny order.

...