Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Låsning av databasen vid utskrift

När man skriver ut rapporter i Avance som kräver ett godkännande låser systemet databasen tills dess att användaren har svarat Ja eller Nej på utskriftsfrågan.

Låsningen skapas per datornamn/sessionsID man har fått vid inloggning. Om man inte har besvarat utskriftsfrågan och loggat ut från datorn så kommer låsningen att kvarstå.


Upplåsning i Avance Verktyg 

Om en nätverkskollision uppstår vid utskrift av exempelvis fakturor eller bokföringsorder, så kan man rensa denna låsning i Avance Verktyg.

...