Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns skärmar med högre upplösning än 1920x1080 idag. Avance är inte kompatibelt med upplösningar över 1920x1080 och redan vid den upplösningen kan det bli jobbigt att läsa texten i Avance.

Steg-för-steg instruktion

Ett sätt att göra det mer läsbart om än inte vackert är att göra följande.

  1. Högerklicka på fjärrskrivbordsgenvägen och välj Redigera (Andra från toppen i popupfönstret)
  2. Välj tabben Bildskärm
  3. Under Bildskärmskonfiguration välj exempelvis upplösningen 1280x800 
  4. Klicka ur Visa anslutningsfältet i helskärmsläge
  5. Gå till tabben Allmänt och under Anslutningsinställningar välj Spara
  6. Starta fjärrskrivbordet
  7. Klicka I övre högra hörnet på fjärrskrivbordet, iconen för fjärrskrivbordet och välj Zooma.
  8. Hitta en zoom som är lämplig

 Det kommer inte att bli vackert men troligen blir det möjligt att arbeta med systemet trots att icke supportad hårdvara används.


Avance är skrivet för en upplösning runt 1280x800.

There is no content with the specified labels