Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prestanda problem på nätverket är otrevliga och ibland mycket svåra problem att komma tillrätta med. När problem uppstår i nätverkslagret får det ofta väldigt stora effekter på hela IT-miljön då allt anänder nätet påverkas. Det finns många möjliga olika orsaker till nätverksproblem. Här fokuserar vi dock på paket förluster och de vanligaste orsakerna.  

1. Stockning (Link Congestion)
Data måste passera genom flera olika utrustningar på sin väg över nätverket, internt så väl som över internet. Om någon av dessa länkar (vägar) överanvänds så blir det köbildning dvs data måste vänta på att få resa på just den vägsträckan i nätverket. Om kön blir för lång  dvs det finns inte plats att hålla köade paket i minnet, så börjar nätet att kasta/tappa paket (data).

Det här låter dåligt men nästan all utrustning klarar att hantera detta genom att sända om "bort tappade" paket. Datorer, operativsystem och en del applikationer hanterar detta genom att sänka hastigheten de talar med över nätet. 

Ur användarens perspektiv kan det upplevas som om program körs ryckigt eller väldigt långsamt. Video och eventuellt också tal har dålig kvalitet.

Åtgärder

Det finns två huvudsakliga åtgärder:

  • Öka bandbredden så att mer trafik kan komma igenom
  • Implementera Quality of Service (QoS) för att prioritera den viktigaste trafiken. Det här avhjälper i och för sig inte stockningsproblematiken utan försöker bara lösa symptomen.

2. Prestanda i nätverksutrustningen  (Router/Switch/Firewall/etc.) 

Om du har tillräcklig bandbredd kan du fortfarande drabbas av störningar om din utrustning inte klarar av hantera den trafik som kommer till dig.

Detta kan man kontrollera genom att titta på minne och CPU på den utrustning som är nätverksrelaterad. Om utrustningen inte klarar av att hantera lasten blir resultatet förlust av datapaket

Åtgärder

Byt utrustning som identifieras som otillräcklig.

3. Kabel eller hårdvarufel

Om det efter analys visar sig att det finns bandbredd och att utrustnignen klarar av att hantera lasten blir nästa steg att undersöka de fysiska komponenterna. Om det är en hårdvara som fungerar dåligt finns det oftast indikationer på detta i form av felmeddelanden eller loggar som indikerar problemet. Om det är fel på kablar, koppar så väl som fiber, kan man ofta upptäcka det genom fel på hårdvarans interface. 

Åtgärder

Byt ut de trasiga komponenterna (hårdvara och/eller kablage).

Ovan är de vanligaste orsakerna men det finns en uppsjö andra möjliga alternativa orsaker.  Om grundproblemet inte är någon av ovan kan det bli svårt och tidskrävande att identifera orsaken.