Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om man i efterhand vill läsa in ett äldre räkenskapsår från SIE fil

Instruktioner 

Detta gäller om man har bokföringen i JET

  1. Skapa ett nytt år
  2. Radera all information på Ingåendebalans/föregående år bilden
  3. Öppna rapportbilden och välj Arkiv/Import
  4. Kontrollera i Basinformationen att räkenskapsåret har lagts upp med rätt intervall. Kontrollera också att verifikaten har lästs in.
  5. Starta Avance/Verktyg och välj Redigera/Bokföring/Räkenskapsår
  6. Flytta året (som ska ligga överst) till rätt position i listan


Detta fungerar enbart om bokföringen ligger i Access/Jet databas. Om man skulle ha bokföringen i SQL gäller andra regler som måste utföras manuellt i SQL Manager eftersom filnamnen i SQL delvis innehåller räkenskapsårets årssiffror.