Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FDT Lön/Lön PE kan automatuppdateras direkt i programmet via menyn Hjälp/Programuppdatering. Ibland fungerar inte den automatiska programuppdateringen, t ex pga att man inte har rätt behörighet på datorn eller behöver göra inställningar i brandväggen. Hör med din datatekniker om du har problem med att automatuppdatera.

Vill man kan man istället för automatuppdatering göra en manuell uppdatering genom att ladda ned ny version av löneprogrammet via www.löneprogram.nu/fdt. Klicka på rubriken "FDT Lön" för att ladda ned senaste versionen och följ sedan instruktionerna. Tänk på att du behöver ha ett licensdatum som omfattar den nya versionen av din programvara, dvs. vara senare än R:numret på den nya programversionen. Du finner ditt licensdatum bland licensinformationen som du hittar under menyn Hjälp/Licens/Licensinformation i ditt löneprogram. 

Gör alltid en säkerhetskopia innan du gör en uppdatering av ditt löneprogram. Säkerhetskopia kan enkelt skapas via menyn Företag/Säkerhetskopia/Skapa i löneprogrammet. 

En gång om året behöver du licensiera om ditt löneprogram för att uppdatera det med nytt licensdatum. Ungefär en månad innan ditt licensdatum löper ut kommer en informationsruta upp i samband med att du startar löneprogrammet som talar om att licenisering behöver göras inom kort. Följ instruktionerna på skärmen för att licensiera eller licensiera via menyn Hjälp/Licens/Licensiera i ditt löneprogram.