Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samtycke för lagring av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) behöver näringsidkare i vissa fall medgivande av sina kunder för att lagra personuppgifter. 

Förfrågan om samtycke kan skickas till kunder via e-post eller sms. Förfrågan skickas i första hand med e-post. Om e-postadress saknas på
kunden skickas ett sms om kunden har ett mobilnummer angivet och det finns ett sms abonnemang med FDT.

Det går även att godkänna samtycke manuellt i Kundregistret i Avance Fakturering.  

Förutsättningar för att kunna skicka förfrågan om samtycke:

  1. Informationstext för samtycke måste finnas. Det anges i Basinformationen i Avance Fakturering. 
  2. Det måste finnas en e-postadress eller mobilnummer registrerat på kunden.  
  3. För att skicka sms behövs ett sms abonnemang. Om abonnemang för sms saknas, kontakta
    FDT för att beställa ett abonnemang.

Skicka begäran om samtycke

Det går att skicka begäran om samtycke för lagring av personuppgifter i samband med att en kund skapas eller ändras. 

Formuläret för att skapa ny kund öppnas genom att välja Grå/Fler, Grå/Fler, Blå/Ny kund. När man lägger upp en kund finns det möjlighet att skicka begäran om samtycke.

För att skicka en begäran om samtycke till en befintlig kund öppnas kundsöken. Tryck Röd/Sök/Hämta, Röd/Kund för att öppna söken.

Gör eventuellt urval och markera vald kund.

Välj Grön/Ändra kund. Nedanstående formulär öppnas.

Om samtycke saknas visas texten "Samtycke saknas". Markera fältet "Samtycke saknas". Ange information
om e-post eller mobilnummer om uppgiften saknas på kunden. Klicka på Spara.

Begäran om samtycke blir nu köad och status för samtycke ändras till "Begäran om samtycke är köad".

För att skicka begäran behöver man uppdatera samtycke i Avance Fakturering. Gå upp i menyn på
Hämta, Uppdatera samtycke i Avance Fakturering. Alla samtycken som ligger i kö skickas och alla
godkända och nekade samtycken hämtas.

Status ändras till "Begäran om samtycke är skickat".

När kunden klickar på länken i mailet/sms:et öppnas en webbsida med den informationstext som är angivet
i formuläret "Text samtycke" i Basinformationen i Avance Fakturering. En standardtext från FDT visas efter 
informationstexten
. Kunden har möjlighet att godkänna villkoren.

Nästa steg är att uppdatera/hämta alla godkända samtycken. Gå upp i menyn på Hämta och välj Uppdatera
samtycke
i Avance Fakturering för att uppdatera alla godkända samtycken. Status  ändras till "Samtycke är
godkänt" i Kundregistret  för de kunder som har godkänt förfrågan.

Godkänn samtycke manuellt

Det går att godkänna samtycke manuellt i Kundregistret i Avance Fakturering om man inte vill skicka en begäran
via e-post eller sms.

Samtycke nekat

När man har skickat en begäran om samtycke och kunden inte har godkänt begäran om samtycke inom 7 dagar
blir status "Samtycke är nekat".

Det går att skicka en begäran på nytt genom att markera fältet "Samtycke är nekat" och spara. Status ändras till "Begäran
om samtycke är köad". När man uppdaterar samtycke i Avance Fakturering skickas en begäran om samtycke till kunden.

Annullera godkänt samtycke

Det går att annullera ett godkänt samtycke i Kundregistret i Avance Fakturering. Status ändras till "Samtycke nekat"
på kunden.

Fel vid begäran av samtycke

När man begär samtycke och det saknas e-postadress och mobilnummer eller om något annat fel har uppstått blir status
"Fel vid begäran av samtycke".

Begäran av samtycke kan skickas på nytt genom att markera fältet "Fel vid begäran av samtycke" och spara.

Status ändras till "Begäran om samtycke är köad". När man uppdaterar samtycke i Avance Fakturering skickas
en begäran om samtycke till kunden.

Det går även att godkänna samtycke manuellt i Kundregistret.

Se även:
Detaljerad information om hantering av samtycke i Avance finns här.
  • No labels