Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den som enligt lag ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Anmälan görs via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.
Du ska också anmäla om du byter modell eller version samt om du säljer eller avvecklar registret.

Klicka på länken nedan för att få information om hur man går tillväga för att göra anmälan till Skatteverket.

Anmälan till Skatteverket


  • No labels