Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Den som enligt lag ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Anmälan görs via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.
Du ska också anmäla om du byter modell eller version samt om du säljer eller avvecklar registret.

Klicka på länken nedan för att få information om hur man går tillväga för att göra anmälan till Skatteverket.

Anmälan till Skatteverket

Information om anmälan/avanmälan av kassaregister p.g.a. ny modellbeteckning på Excellence Retail

Anmälan av kassaregister

Information om anmälan av kassaregister finns på sidan 1 och 3 i instruktionen som öppnas genom att klicka på länken Anmälan till Skatteverket.
Observera att det i detta fall endast är kassaregistret som ska anmälas, inte kontrollenheten.

Vid anmälan av den nya kassaregistermodellen ”FDT Excellence Retail SE” med versionsnummer 1.0.X.X ska ni bl.a. ange identifikationsnumret på kontrollenheten som kassaregistret ska kopplas mot.

Information om identifikationsnumret finns på bekräftelsen som ni fick från Skatteverket när ni anmälde kontrollenheten, samt på kvittensen som skapades när anmälan för kontrollenheten gjordes.
Identifikationsnumret finns även på skylten som ska fästas på varje anmäld enhet. Om ni inte hittar identifikationsnumret kan ni kontakta Skatteverket på tel: 0771-567 567. 

Avanmälan av kassaregister
Vid avanmälan av det befintliga kassaregistret "FDT Excellence Retail" med versionsnummer 1.0.X.X  ska ni bl.a. ange identifikationsnumret på kassaregistret som ska avanmälas.

Observera att det i detta fall endast är kassaregistret som ska avanmälas, inte kontrollenheten.

 Identifikationsnumret för kassaregistret finns på den bekräftelse ni fick från Skatteverket när ni anmälde Kassaregistret. Om ni inte hittar identifikationsnumret på kassaregistret kan ni kontakta Skatteverket på tel: 0771-567 567. 

  • No labels