Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Man kan exportera information (t ex artiklar, kundregister och leverantörsregister) från Avance genom sökfunktionen.

Instruktioner 

I Avance Fakturering, gå in på Sök (ikon med röd kikare eller tryck F8). Kontrollera först antal sökträffar på fliken Allmänt. Längst ner finns ett fält som heter ”Antal att hämta”, skriv in 9999 (det är det högsta man kan ange) om det inte redan står på detta och tryck på Utför.

På fliken Artikel kan man söka fram artiklar och högerklicka sedan i träfflistan och välj Excel eller XML Export. Varje sökning ger 9999 träffar, om man får mer än 9999 träffar måste man minska urvalet på något sätt, t ex med hjälp av leverantör, varugrupper, artikelgrupp eller annat som man kan göra urval på för att minska antalet sökträffar och göra en export, därefter göra ytterligare urval och göra export på detta.

Därefter kan man göra samma på flik Kund för kundregistret och flik Leverantör för leverantörsregistret.


Det finns även möjlighet att beställa en konsultation mot debitering där man går in i databasen och gör ett direkt utdrag från denna, vänligen kontakta FDT Support ifall ni önskar beställa en sådan export.

Relaterade artiklar