Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Felet kan innebära att man inte får med PLU korrekt vid scanning till fjärrskrivbord. Om PLU ska vara 012345 kan det tex bli 12345, %012345%, E012345 etc. Scanning fungerar som vanligt lokalt.

Lösning på detta är att ändra inställning för tangentbordsinmatning. Högerklicka på rdp-ikonen och välj Redigera>>Lokala resurser Under Tangentbord ändra till På datorn.

  • No labels