Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Är det slut på diskutrymme eller får du "system warnings" om att det är ont om utrymme på disken?

Steg-för-steg guide

För att frigöra utrymme hänvisar vi till  den guide som Microsoft har pubplicerat. 

Windows 7 - Tips om hur du frigör diskutrymme på datorn

Frigöra diskutrymme i Windows 10


FDT kan hjälpa till enligt gällande konsultarvode. Om du önskar detta ta kontakt med support@fdt.se