Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du har en lokal Avance-server som du antingen har stängt av eller om du drabbats av strömavbrott. Följande steg kan behöva göras för att återställa servern efter ett okontrollerat stopp såvida inte större skada, som exempelvis krashad hårddisk, har orsakats av den okontrollerade kraftförlusten.

Step-by-step guide

Ett support ärende behöver skapas så att våran support personal kan starta om servern på ett kontrollerat sätt.

  1. Skapa ett ärende i våran kundportal
  2. Support personalen kommer att behöva fjärra in på datorn och göra en kontrollerad omstart
  3. När servern har startat om kan det vara så att de maskiner som använder serverns utdelade diskar behöver återskapa sina kopplingar
    1. För varje maskin öppna Utforskaren och titta efter diskar under Den här datorn som har ett rött X
       
    2. Klicka på de diskar du vill återskapa kopplingen för. Lyckas detta kommer det röda X:et att försvinna. De borde se ut som intern i bilden ovan