Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inställningar för Zebra GK (hyllkant 101x25 mm)Vid problem med utskrifter hyllkant 101x25mm:


  1. Verifiera att inställningarna är enligt dokumentet ovan. 
  2. Kontrollera alltid att kalibreringen i steg 2.5 i dokumentet är korrekt innan test av etikettutskrift.


Om problemen kvarstår: Kontakta FDT Support


OBS:

Skriv aldrig ut windows testsida på etikettskrivaren. Inställningar för Zebra GK (klister 40x29 mm)


Vid problem med utskrifter klister 40x29mm:


  1. Verifiera att inställningarna är enligt dokumentet ovan. 
  2. Kontrollera alltid att kalibreringen i steg 2.5 i dokumentet är korrekt innan test av etikettutskrift.


Om problemen kvarstår: Kontakta FDT Support


OBS:

Skriv aldrig ut windows testsida på etikettskrivaren. Inställningar för Zebra GK (standardetikett 51x25 mm)


Generell Guide för felsökning Zebra G-Series
Zebra - Ändra svärta (Kontrast)/Hastighet (bättre kvalitet)

Gå under Enheter och skrivare, Högerklicka på den aktuella skrivaren och välj Utskriftsinställningar

Välj Standard Etiketter och markera den definierade etiketten

Svärta (Kontrast) korrigeras enligt nedan i rullistan.

Om streckkod/text är otydlig sänk utskriftshastigheten så blir det bättre kvalitet. Justeras enligt nedan i rullistan.

Intermec - Ändra svärta (Kontrast)

Gå under Enheter och skrivareHögerklicka på den aktuella skrivaren och välj Utskriftsinställningar

Svärta (Kontrast) korrigeras enligt nedan. Bocka ur Använd aktuell skrivarinställning och justera kontrastvärdet


Zebra - Återställ etikettstorlek(Reset)

Starta etikettskrivare och vänta tills den lyser grönt. Håll ned feedknappen till lampan blinkar grönt två gånger efter varann och släpp sedan upp den.
Nu kalibreras skrivaren till den etikett som sitter i. Vänta till kalibreringen är klar.
Prova sedan att mata fram etiketter genom att trycka på feedknappen så ni ser att den matar rätt efter kalibreringen.