Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det här gäller Handskanner Honyewell och verkar endast drabba vissa kedjor


  • Handscanner  som inte tolkar streckkod rätt >>> läs kod  "  ALT Mode On " 


Problembeskrivning

minus (minus) blir plus (plus)

Streckkoden tappar inledande nolla (00 blir 0 i början av streckkod)

Prova scanna in språkinställningen swedish/finnish som finns i konfigmanualen som medföljer. 

Manualer till scanner finns här; Eclipse 5145 Handheld Scanner

Om man inte hittar rätt i manualen kan man använda följande dokument istället:

 

1 Comment

  1. Notis: Vi har ibland behövt uppdatera firmware i helt nya scannrar, samt ibland har det räckt med "Reset to default" för att de ska fungera som vi är vana.