Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öppna ER Verktyg genom att skriva in lösenordet i inloggningsrutan och klicka på knappen för Verktyg. OBS klicka inte på "LOGGA IN"

Det går att lägga till en logotyp som skrivs ut på alla A4-rapporter. De vanligaste
bildformaten går att använda, t.ex. jpg, gif och bmp. Det går inte att ha olika logotyper
på olika rapporter utan samma logotyp läggs på alla rapporter.Klicka på ”Bläddra” och leta fram den logogtyp som ska laddas upp. Klicka på ”Lägg
till logotyp” för att ladda upp den valda logotypen. Logotypen sparas centralt i databasen
och läggs sedan ut på alla kassor.


För att ta bort logotypen, klicka på knappen ”Ta bort logotyp”.För att ändra logotyp i Avance se: Ställa in logotyp på rapporter i Avance Fakturering

  • No labels