Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Observera att detta arbetssätt inte fungerar med förskott via Klarna, för att återbetala dessa förskott se manualen för Klarna.


Det går inte att enbart ta bort raden med förskott från en order utan man måste radera hela ordern. 

Radera alla rader på ordern. En dialogruta kommer fram enligt bild nedan. Välj FORTSÄTT.

 Raderna är nu borta men förskottet finns kvar. Välj BETALA. 

Utför betalningen med önskat betalsätt. Ordern är sedan bort och kunden har fått tillbaka sina pengar. Om kund fortfarande vill ha artiklarna behöver man göra en ny order.


  • No labels