Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Man kan skriva ut en Leverantörsreskontra för ett visst datum bakåt i tiden genom att gå in i Avance Leverantör - Rapport - fliken Lreskontra. Ändra till önskat programdatum genom att klicka på datumet på menyraden. Välj önskat datum ur almanackan. Markera Retroaktiv, leverantörsreskontran som presenteras är de leverantörsfakturor som var inregistrerade på valt programdatum och före det datumet som valdes, men inte var betalda till leverantören. Listan sorteras på förfallodatum.

Om man vill att listan ska sorteras per leverantör och summera de skulder som fanns på leverantören på angivet programdatum, gör nedanstående urval.

Se urval på Villkor 1.

Om man vill en leverantörsskulds lista på en specifik leverantör på angivet programdatum, gör nedanstående urval.

Se urval på Villkor 1.


Relaterade artiklar