Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att slå av och på loggning i ButikPE ska man trycka <ctrl>-k 600<enter>,  <ctrl>-k 601<enter>,<ctrl>-k 602<enter>, <ctrl>-k 603<enter>.

Loggarna hamnar i en LOGG mapp under DATA. 

kod 600 - slår på allmän butiksloggning, skapar "<Datum><Terminal>BUTIKLOGG.TXT" med allmänna loggar.

kod 601 - slår på kreditkortsloggning, skapar "<Datum><Terminal>KREDITKORTLOGG.TXT" med loggar från korthantering

kod 602 - Slår på kvittologgning, skapar "<Datum><Terminal>KVITTOLOGG.TXT" med kvitto information.

Kod 603 - Slår på Crystalloggning, skapar en logg "<Datum><Terminal>UTSKRIFTBUTIK.TXT" med tider hur lång tid olika saker tog.

Kod 604 - Slår på SQL loggning, skapar en loggfil "SQL_FEL_LOGG.TXT"

Kod 603 och 604 ska inte lämnas på efter man lämnar kunden eftersom dessa kan skapa problem.