Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Förberedelser

 • Kontrollera i tid att ni har aktuell programversion samt att handdatorer fungerar.
 • Bestäm inventeringsmetod, hur ni ska registrera artiklar samt se över programinställningar
 • Gör en plan på hur lagret ska räknas utifrån vald metod
 • Säkerställ att de som ska delta i inventeringen förstår programmet och sin uppgift
 • Lägg upp rättigheter om ni vill begränsa åtkomst på vissa funktioner
 • Leverera in varor till lagret innan ni startar inventeringen
 • Märk upp de varor som inte ska inventeras. Ex varor på godsmottagningen där leverantörsfakturan inte har inkommit
 • Inventering görs per lagerställe/filial
 • FDT erbjuder onlineutbildning i Inventering, se mer information på vår hemsida 


Om ni ska inventera med handdator, kontrollera i god tid att din handdator fungerar

 • Uppdatera artikelregistret i handdatorn genom att exportera det från Avance Fakturering – för mer information om export se hjälptexten i Avance, tryck F1 i programmet
 • Testa att ett inventeringsförslag kan föras över från handdatorn till Avance
 • Om man har flera lagerställen är det viktigt att man är inloggad på rätt lagerställe både i handdatorn och i Avance. Lagerställe väljer man på handdatorn vid inloggning.

Guide för felsökning vid problem med handdator.

Länkar: Seghet vid överföring av filer från handdatorFelsökning/koppling av Handdator 


Inventera med inventeringsförslag

 • Skriv ut inventeringsförslag från Avance Fakturering – Rapport – Inventering. Här kan man göra olika urval, t ex varugrupp eller artikelgrupp, om man önskar begränsa vilka artiklar som kommer med på inventeringsförslag. Om en artikel redan finns på ett inventeringsförslag (godkänt eller ej godkänt) så kommer den artikeln inte med igen om man skriver ut ytterligare inventeringsförslag. 
 • När man skriver ut förslagen får man godkänna utskriften och då skapas samma inventeringslistor i systemet. Varje förslag får ett unikt löpnummer samt lagerdatum (tidpunkt) vid utskriftstillfället.

 

Observera att det är viktigt att lagerdatum på registrerade förslag stämmer med verkligheten, d.v.s den tid ni räknade artiklarna. Om ni registrerar in inventerade artiklar vid ett senare tillfälle ska man ändra lagerdatum till tidpunkten när man räknade artiklarna.Mer information om inventering och handdator finns att läsa i Avance hjälptexter, tryck F1 i programmet 

Relaterade artiklar