Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vid dockning av handdatorn tar det ibland väldigt lång tid att få över filer från handdatorn till datorn.


Det kan gå snabbare om man går in på Avance Fakturering - Program - Handdator - Import, och där manuellt importera filerna. 

Relaterade artiklar