Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


FDT's programvara har .ini filer som den använder för att läsa in programinställningar. I en del fall ligger ini filerna på en disk som är delad mellan datorer i nätverket. Om den datorn man arbetar på har förlorat sin mappning till disken kan man få upp felet ovan. I samband med att man förlorar mappningen kan man också få upp ett felmeddelande som liknar det nedan:


För att återställa mappningen behöver man antingen göra:

  • en omstart av datorn 
  • eller att mappa om nätverksdisken
    1. öppna Utforskaren.
    2. I Utforskaren borde du då se en bild som denna  för den disk som felmeddelandet rörde.
    3. Dubbel klicka på disken (bilden) så kommer datorn att försöka återskapa kopplingen.
    4. Får du fortfarande ett fel kan den datorn som disken sitter i ha problem och då bör felsökningen fortsätta där alternativt i nätverket.


Om man har problem med detta kan ett sätt att minska problemen vara att använd IP-nummer istället för namn och delade diskar. Detta kan man göra i både .ini filer och i Utforskaren under "Enkel åtkomst"→"Mappa som enhet".


och genom att byta delade mappar och sökvägar i .ini filerna till IP-nummer baserade sökvägar.

Exempel:

Data=\\10.20.30.40\ENKATALOG\Data


VARNING

FÖR ATT GÖRA DETTA KRÄVS EN GANSKA AVANCERAD DATAKUNSKAP.

Om man tänker ändra i .ini filer spara alltid en kopia av filen innan ni börjar ändra!