Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa mallar

För att skapa mallar för epost går man in i Avance Fakturering - Program - Skicka epost.

Skriv in önskad text och klicka på "Spara mall" i vänsterkanten. Mallen sparas med namnet som man har angett i fältet "Ämne". 


Använda mallar vid automatisk mailexport

  • Tilläggsmodul import-/exportmodulen där man ställer in på kundnivå om de ska få ordrar, fakturor etc på mail. 


Programmet kan då automatiskt lägga till en mall i mailet genom att man döper mallarna enligt följande: 

Ämne "MallOffert" för status Offert
Ämne "MallOrder" för status Order
Ämne "MallPlocka" för status Plocklista
Ämne "MallFöljesedel" för status Följesedel
Ämne "MallFaktura" för status Faktura

För att t.ex. skapa en mall då fakturor ska mailas anger man MallFaktura på raden Ämne: 

Se sparade mallar

Klicka på knappen Mallar i vänsterkanten.  


Radera mall

För att radera en mall går man in i Avance Fakturering - Program - Skicka epost. Klicka på knappen Mallar i vänsterkanten. Markera den mallen som ska tas bort och klicka på knappen Radera.Relaterade artiklar