Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Låsning av databasen vid utskrift

När man skriver ut rapporter i Avance som kräver ett godkännande låser systemet databasen tills dess att användaren har svarat Ja eller Nej på utskriftsfrågan.

Låsningen skapas per datornamn/sessionsID man har fått vid inloggning. Om man inte har besvarat utskriftsfrågan och loggat ut från datorn så kommer låsningen att kvarstå.


Upplåsning i Avance Verktyg 

Om en nätverkskollision uppstår vid utskrift av exempelvis fakturor eller bokföringsorder, så kan man rensa denna låsning i Avance Verktyg.


  • Om felmeddelandet uppstår i Avance Fakturering gå till Avance Verktyg – Redigera – Fakturering – Rensa låsning för pågående utskrift.  • Om felmeddelandet uppstår i Avance Leverantör gå till Avance Verktyg – Redigera – Leverantör – Rensa låsning för pågående utskrift.


Viktigt att tänka på är att ingen annan skriver ut något från Avance under tiden.