Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om man har betalat leverantörsfakturor via fil och det händer något med filen eller filöverföringen, finns det möjlighet att göra om betalningen.

Instruktioner 

När man har betalat leverantörsfakturor via filbetalning, får fakturorna status Skickad. Om man vill göra om filbetalningen gör man enligt nedan:

  1. Öppna leverantörsreskontran.

  2. Hämta fram leverantörsfakturan på skärmen.

  3. Gå upp i menyn på Redigera, Återta skickad. Status på fakturan ändras då till Automatisk.
  4. Spara leverantörsfakturan. Nu kan leverantörsfakturan betalas på nytt. I samband med detta
    sker en omkontering mellan leverantörs­skuldskontot och filbetalningskontot för att bokföringen
    ska bli riktig.
     


Relaterade artiklar