Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Har man öppet när man inventerar behöver man bland annat tänka på följande saker:

Inventeringen tar endast hänsyn till dom artiklar man räknar och antalet man anger. Systemet räknar sedan bort de försäljningar/utleveranser man gör under inventeringens gång och räknar bort dessa från det slutgiltiga resultatet vid genomförande, samt lägger till eventuella inleveranser.  Systemet vet ej vilken exakt artikel man har räknat. Rekommendationen är att räkna alla av samma artikel vid samma tillfälle.


Exempel:

Butiken: 2 Stolar

Lagret: 1 Stol

Totalt: 3 stolar

Butiken inventerar och anger på förslaget 2 st (butiken) den 22 november kl 11.00, och sedan säljer stolen som finns på lager den 22 november kl 16.00. När man sedan inventerar lagret 22 november kl 20.00 så finns det inte någon stol att inventera där. Detta gör att vi säger åt systemet att vi hade två och sen sålde en. Det ger ett slutresultat på 1 i antal när det egentligen finns 2 st. 


Flera lagerplatser för samma artikel

Har man en artikel som finns på flera ställen i butiken och inventerar dessa under olika tider i inventeringen så behöver man ta särskild hänsyn till dessa. Vi rekommenderar att inventera ALLA av samma artikel vid samma tillfälle. OM det inte är möjligt så behöver man vid försäljning av dessa artiklar kontrollera om det redan har inventerats någon av dessa artiklar. Om så är fallet behöver man också inventera dom artiklar man skall sälja (om det inte redan är gjort) innan de säljs.


Inleveranser under inventeringen

Inleveranser som sker under inventeringens gång skall ske FÖRE man inventerar den artikeln. Här är det viktigt att man har koll på lagerdatum och tid på förslaget där artikeln finns samt datumet/tiden som inleveranser sker.


Lagerdatum på inventeringsförslag i Avance Fakturering

Lagerdatumet på registreringsfliken i inventering uppdateras inte automatiskt. Man behöver också tänka till på hur länge man har ett förslag "öppet" eftersom systemet kommer sätta datum och tid efter det man anger som Lagerdatum på förslaget. Det innebär att om man räknar första artikeln direkt man öppnar förslaget och den sista artikeln på förslaget 1 timme senare får dem ändå samma datum och tid i förslaget.

  • No labels