Hardware Requirements

#HWSPECInfo
1Tillgängligt hårddiskutrymme.Minimum 256GB med 20 GB ledigtTänk på att spara utrymme för ev. andra programinstallationer.
2Minne

Minst 8 GB 


3Processor hastighetMinst 2.0 GHz
4Processor Typx64 Processor

AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Core i5 eller bättre. Intel Core I3 gen8 (Coffee Lake) eller bättre.

Operatingsystems 

Övergripande följer vi Windows-produkters livscykel dvs om OS versionen har nått End of Mainstream Support kan inte FDT support avtal åberopas. 


Model
Windows 10 Professional 64-bit

Windows 10 Enterprise 64-bit

Observera att:

Dator

Minst 8 GB Ram, i5 processor, hårddisk: 256GB

Tangentbord

Skrivare

Rekommenderade skrivare:

 Alla skrivare inom FDT’s miljö FDTCloud installeras med HP universal print driver (PCL6), för att säkerställa en säker driftmiljö och ta bort risken för kollision mellan olika drivrutiner. Samtliga rekommenderade skrivare är testade för full funktionalitet med aktuella drivrutiner gentemot FDT’s driftmiljö FDTCloud.

Kunder med övriga befintliga skrivare eller nyköp installeras endast med ovan nämnd drivrutin och ingen garanti för funktionalitet kan lämnas. Vid installation av andra skrivare ej testade mot HP universal print driver PCL6, riskerar funktionaliteten helt eller delvis att upphöra. Funktioner som t.ex. val av fack, färg och format är några exempel av funktioner som kan upphöra att fungera. 

Kortterminal (Integrerad)

FDT stödjer följande integrerade kortterminaler

Fristående terminaler kan användas hur som men då finns det inte någon koppling till kassan

Kunddisplay ER Pos

Handskanner

Kassalåda

Handdator

 Kontrollenhet Skattebox, Clean Cash

Antivirus

Router

Switch

Kommunikation

Bredband med dedikerat minst 2Mbit/s (upp- och nerladdning) per användare är ett krav för tjänsten ska fungera tillfredställande. Detta beroende på att data replikeras i realtid mellan affärssystem i den centrala driftlösningen och kassorna. Andra terminaler och enheter beroende av internet samt surf och streaming måste räknas med i det totala behovet av bandbredd. Ska bredbandet användas till mer än FDT så krävs det mer bandbred för både upp- och nerladdning

Router och VPN-arbeta hemma levereras av FDT.